Vox Natura

Vi gör naturens röst hörd för alla dem som har ”ögon känsliga för grönt”…

Vi har vårt säte på Kvarkens Pärla – Holmön, Umeå kommun, och erbjuder tjänster inom ett brett spektrum från skog, natur och ornitologi till kultur samt ”content delivery” inom turistnäringen.

Vi har bland annat utfört uppdrag åt universitet, högskolor, skogsbolag, länsstyrelser, föreningar, bysamfälligheter, studentkårer samt privatpersoner.   

DSC_1492

Nyckelord (i bokstavsordning):  Analys, artdiversitet, artkännedom, artmångfald, boreal skog, Bottniska Viken, content delivery, contorta, contortatall, dagkonferens, docent, ekologi, ekoturism, expert, exotiska trädslag, fastighetsrätt, Fennoskandia, Fennoskandien, fjäll, fjällvråk, fjärilar, flyttningskorridorer, flyways, främmande trädslag, fågelexpert, fågelflyttning, fågelinventeringar, fåglar, föreläsningar, granskning, guide, guidning, gäss, Holmöarna, insekter, jägmästare, juridik, juridisk rådgivning, kritisk granskning, kundanpassade resor, kunskap, kust, kvalitet, kärlväxter, landhöjning, Lappland, lavar, malaisefällor, mark- och miljörätt, miljökonsekvensbeskrivning, MKB, miljörätt, natur, naturguide, naturturism, naturvård, Norra Kvarken, Norrland, Picea abies, Pinus contorta, Pinus sylvestris, rovfåglar, second opinion, sjöfåglar, skadesvampar, skog, skoglig doktor, skogspatologi, skogsskador, spridningsbiologi, sträckande fåglar, succession, sångsvan, sädgås, taiga, termikflyttare, trana, trädtält, turism, upplevelser, utredning, vadare, Västra Kvarken, Östra Kvarken, Östersjön. 

– naturens röst –