Alla inlägg av admin

Naturföreningar i Kvarken-regionen

FÅGELFÖRENINGAR I KVARKEN

Umeå Fågelförening (UFF) UFFlogga_dvärgmås
Västerbottens ornitologiska förening (VOF) vof_logga
Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
 (MLY)  MLY_logo

BREDARE NATURFÖRENINGAR

Ostrobothnia Australis r.y. (OA) OA_Logo 

Naturskyddsföreningen i Umeå SNFUmeå

 

BIOLOGISKA STATIONER

Valsörarnas biologiska station OA_Logo

Stora Fjäderäggs Fågelstation

Umedeltats Fältstation UD_logo_fade

 

 

Naturobservationer Holmöarna och Norra Kvarken

 

cropped-DSC_0419.jpg

 

OBS! Då den gamla rapportsiten ”Svalan” under april månad 2015 inlemmats i ”Nya Artportalen” fungerar inte längre de länkar knutna till just Holmöarna som vi presenterat här tidigare. Vi kommer att lägga in nya speciallänkar så fort detta är görligt.  Tills dessa hänvisar vi till:

picea_miniatyr            Sträckande fåglar i Västra Kvarken 

Artportalen_logo 

 

Aktuella fågelobsar i Östra Kvarken – (Tiira.fi)

FÅGELFÖRENINGAR I KVARKEN

Umeå Fågelförening (UFF) UFFlogga_dvärgmås
Västerbottens ornitologiska förening (VOF) 
Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
 (MLY)  MLY_logo
Ostrobothnia Australis r.y. OA_Logo 

LÄS MER OM NATUROBSERVATIONER HÄR

RAPPORTERA EGNA NATURUPPLEVELSER FRÅN HOLMÖARNA OCH NORRA KVARKEN HÄR

Fristående forskare med rätt att granska

Svamp och storm Bergudden 389
Att det ibland blåser hårt bekommer inte oss!

Efter 25 år vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) vill Per nu erbjuda uppdragsgivare såväl inom privat som offentlig sektor sin vetenskapliga kompetens som kommer bäst till pass vid second opinion-granskningar av t ex miljökonsekvensbeskrivningar eller  uppdragsforskning.