En av de tre koltrastarna på blixtvisit

Vid vår fågelmatning på Holmö Kyrkväg 55 har vi sedan vi började mata den 13 oktober 2014 hittills under vintern haft 23 fågelarter, däribland tre KOLTRASTAR, en BERGFINK och en BOFINK. De är alla sparsamma eller (BERGFINK) sällsynta övervintrare i Västerbotten. Följ gärna vad som skådats på Holmöarna i fågelväg på denna länksida som Vox Natura sammanställt.