Mer om naturobservationer

Sverige ligger i framkant beträffande webbaserad rapportering av fältobservationer, framför allt gällande fåglar (i Svalan top_logo_svalan ) men även kärlväxtermossorlavar, svamparalgerryggradslösa djurgrod- och kräldjurandra däggdjurfladdermöss och fiskar (i Artportalen_logo ). Nedan har vi sammanställt ett omfattande urval av specialdesignade länkar associerade med Holmöarna eller Norra Kvarken.  

Vill Du dela med Dig av egna naturupplevelser och känner Dig osäker på hur man rapporterar i de officiella kanalerna kan Du skriva en kommentar HÄR.

top_logo_svalan       Dagens Fågel Holmöarna (exkl Stora Fjäderägg)

top_logo_svalanFåglar på Holmöarna  (inkl Stora Fjäderägg)

top_logo_svalankarta_rapport_svalan_naturkalendern_bara_OstnäsFåglar på Holmöarna inklusive Ostnäshalvön på angränsande fastlandskust (enligt lilla kartan)

karta_rapport_svalan_naturkalenderntop_logo_svalanFåglar på Holmöarna och i ett något större fastlandsområde (enligt lilla kartan)

top_logo_svalanOvanligare fågelobservationer i Västerbottens och norra Ångermanland (Västra Kvarken)

picea_miniatyr            Sträckande fåglar i Västra Kvarken 

Övriga organismer från Artportalen_logo

Stora Fjäderäggs Fågelstations hemsida kan du följa ringmärkningsverksamheten på en av Sveriges östligaste fågelstationer! De har även en Facebook-sida.

NEDAN kan du få en uppfattning av hur många fågelarter  som observerats genom alla år eller ett speciellt år på:

1) Holmöarna totalt
2) ”Superlokalen” Holmöarna (exkl Stora Fjäderägg) genom alla år
3) ”Superlokalen” Stora Fjäderägg 

RIKTIGT OVANLIGA (<10 fynd) FÅGELOBSERVATIONER ÄR DET INTE ONT OM PÅ HOLMÖARNA! Dessa är alla godkända av Rrk/RK.

RÖDLISTADE FÅGELARTER

Fågelarter som uppvisat en vikande populationsutveckling i landet kallas ”Rödlistade”.
1) Här visas häckande rödlistade fågelarter som hittills rapporterats från Holmöarna (inklusive Stora Fjäderägg).
2) Här visas alla rödlistade arter rapporterade från Holmöarna i Artportalen.
3) Här kan du se den senaste veckans observationer av alla rödlistade fågelarter på Holmöarna.

Är du nyfiken på hur fågelrapporteringen från Holmöarna utvecklats över åren (t o m 2014) kan Du titta på detta diagram:

Fågelobsar_Holmöarna_år_tom2014

De allra flesta fågelrapporterna på Holmöarna görs vår och (framför allt) höst. Du gör alltså extra stor nytta genom att rapportera under juni-juli!

Fågelobsar_Holmöarna_veckor_tom2014

– naturens röst –