Vox Natura

Idag den 21 juni 2020 är det vernissage för Pers första konstnärliga utställning ”Se laven” där han visar ett litet urval av sina många bilder på lavar på Holmöns Båtmuseum . Utställningen sitter uppe hela sommaren. Välkomna!

Vi gör naturens röst hörd för alla dem som har ”ögon känsliga för grönt”…

2019-10-07: Ny arktisk art för Sverige – upptäckt av Per! 

2019-08-27:  Vox Natura satsar även inom mark- och miljörätt
2019-01-09: Ny rapport om Fennoskandias hotade termikflyttande fåglar!

Vi har vårt säte på Kvarkens Pärla – Holmön, Umeå kommun, och erbjuder tjänster inom ett brett spektrum från skog, natur och ornitologi till kultur samt ”content delivery” inom turistnäringen.

Vi har bland annat utfört uppdrag åt universitet, högskolor, skogsbolag, länsstyrelser, föreningar, bysamfälligheter, studentkårer samt privatpersoner.   

DSC_1492

Nyckelord (i bokstavsordning):  Analys, artdiversitet, artkännedom, artmångfald, boreal skog, Bottniska Viken, content delivery, contorta, contortatall, dagkonferens, docent, ekologi, ekoturism, expert, exotiska trädslag, fastighetsrätt, Fennoskandia, Fennoskandien, fjäll, fjällvråk, fjärilar, flyttningskorridorer, flyways, främmande trädslag, fågelexpert, fågelflyttning, fågelinventeringar, fåglar, föreläsningar, granskning, guide, guidning, gäss, Holmöarna, insekter, jägmästare, juridik, juridisk rådgivning, kritisk granskning, kundanpassade resor, kunskap, kust, kvalitet, kärlväxter, landhöjning, Lappland, lavar, malaisefällor, mark- och miljörätt, miljökonsekvensbeskrivning, MKB, miljörätt, natur, naturguide, naturturism, naturvård, Norra Kvarken, Norrland, Picea abies, Pinus contorta, Pinus sylvestris, rovfåglar, second opinion, sjöfåglar, skadesvampar, skog, skoglig doktor, skogspatologi, skogsskador, spridningsbiologi, sträckande fåglar, succession, sångsvan, sädgås, taiga, termikflyttare, trana, trädtält, turism, upplevelser, utredning, vadare, Västra Kvarken, Östra Kvarken, Östersjön. 

– naturens röst –