Tjänster / Produkter

Vi levererar följande produkter och tjänster

Skog: undervisning i tillämpad skogspatologi, skadediagnosticering, rådgivning skadeförebyggande skogsskötsel, naturvärdesbedömningar, rådgivning kring kostnadseffektiv naturvård, utredningar.

Mark- och miljörätt: rådgivning, juridiska ombudsuppdrag för föreningar eller enskilda. Läs mer på detta produktblad.

Ornitologi och allmän naturvård: forskning flyttande fåglar, inventering häckande och flyttande fåglar, sakkunnigutlåtande ornitologiska spörsmål vid miljöprövningar, granskning av MKB:er, second opinion i samband med exploateringsprojekt, guidningar i skog och mark, naturvärdesinventeringar.

Föredrag: Vi erbjuder spännande innehållsrika föredrag kryddade med vackra fotografier om allt från lavar, spindlar eller fåglar i boreal miljö till arternas invandringshistoria i ett landhöjningslandskap. Eller om svensk miljöprövning i praktiken. Läs mer på detta produktblad.

Övrigt: Leverans av innehåll för resebyråer, konferencier-uppdrag, översättningar av vetenskapliga eller andra texter, diverse skrivuppdrag.

– naturens röst –