Omdöme från Vitvattnet

Vi anlitade Per i april 2014 för en fågelinventering. Anledningen  var att ett exploateringsföretag fått tillstånd att bryta torv på ett myrkomplex i direkt anslutning till vår by Vitvattnet, Bjurholm Västerbotten. Länsstyrelsen godkände i aktuellt fall en MKB innehållande bland annat en fågelinventering bestående av en ren skrivbordsprodukt.

Per utförde ett enastående arbete som inkluderade 2 inventeringsdagar samt ett nattskift. En bättre rapport än det Pers arbete resulterade i kan vi inte ha fått. Rapporten har skickats till Energimyndigheten där ärendet nu ligger.

Anlitar ni Per kan vi garantera att ni får en otroligt professionell fågelinventerare med hög kompetens, ett genuint intresse för sitt arbete och en fantastisk personlighet. Vi rekommenderar starkt Per och Vox Natura och skulle tveklöst anlita honom igen om behovet uppstår!

Vitvattnets by genom Marcus Jonsson & Susanne Brändström