Tjänster / Produkter

Vi levererar:

NATUR & VETENSKAP KULTUR
utredningsuppdrag inom offentlig och privat sektor
 undervisning inom tillämpad skogspatologi i boreal skog stand-up och estrad (Martinas  vassa text & tunga)
skadediagnosticering i skog  jazzvokala insatser
 rådgivning om t ex skadeförebyggande skogsskötselåtgärder poesiuppläsningar av eget material eller beställningsverk
fågelinventeringar av häckande och flyttande fåglar inspirationsföreläsningar främst av typen ”Våga steget”, ”Lev nu” eller ”Lev IRL”
sakkunnigutlåtande om ornitologiska spörsmål vid miljöprövningar
granskning av MKB:er avseende naturvårdsmässiga och ornitologiska aspekter. Behöver du kanske en ”second opinion” i samband med någon form av exploateringsprojekt?
guidningar i skog och mark till exempel på Holmön  och i Umedeltat
spännande och kunnigt innehåll (content delivery) för resebyråer
konferencier-uppdrag & moderatorskap
översättningar av vetenskapliga eller andra texter
diverse skrivuppdrag

– naturens röst –