Tjänster / Produkter

Vi är mångfacetterade och levererar:

NATUR & VETENSKAP KULTUR
utredningsuppdrag inom offentlig och privat sektor, gärna med koppling till mark- och miljörätt (miljöjuridik). För gärna de svagas (enskildas eller föreningars) talan gentemot starka (även allmänna) intressen
 undervisning inom tillämpad skogspatologi i boreal skog stand-up och estrad (Martinas  vassa text & tunga)
skadediagnosticering i skog  jazzvokala insatser
rådgivning om t ex skadeförebyggande skogsskötselåtgärder poesiuppläsningar av eget material eller beställningsverk
inventeringar av skogsmiljöer, fåglar, kärlväxter, svampar,  lavar (och insekter) inspirationsföreläsningar främst av typen ”Våga steget”, ”Lev nu” eller ”Lev IRL”
sakkunnigutlåtande om skogliga, naturvårdsmässiga samt ornitologiska spörsmål
granskning av MKB:er avseende naturvårdsmässiga och ornitologiska aspekter. Behöver du kanske en ”second opinion” i samband med ett exploateringsprojekt?
inspirerande guidningar i skog och mark till exempel på Holmön
spännande och kunnigt innehåll (content delivery) för resebyråer
konferencier-uppdrag & moderatorskap
översättningar av vetenskapliga eller andra texter
diverse skrivuppdrag

– naturens röst –