Rekognosering inför sommaren påbörjad

Skatagrundudden – mitt i Kvarken!

Skatagrundsudden_vy_söderut

Inbjudande glänta innanför Skatagrundsudden, den sydligaste udden på Holmön.
Inbjudande glänta innanför Skatagrundudden, längst i söder på Holmön. Härifrån har man utsikt från Holmögadd, via Grossgrundets och Ängesöns västra kuster, ut över Västra Kvarkens bredaste avsnitt ned mot Holmsund, Holmöns sydvästra kust upp mot Gåsflötan, samt vidare åt nordväst via Skepparkallen till Tavastögern på Täftelandet nästan rakt västerut. Här är du verkligen mitt i Kvarken!