Videos

En av de tre koltrastarna på blixtvisit

Vid vår fågelmatning på Holmö Kyrkväg 55 har vi sedan vi började mata den 13 oktober 2014 hittills under vintern haft 23 fågelarter, däribland tre KOLTRASTAR, en BERGFINK och en BOFINK. De är alla sparsamma eller (BERGFINK) sällsynta övervintrare i Västerbotten. Följ gärna vad som skådats på Holmöarna i fågelväg på denna länksida som Vox Natura sammanställt.

Vårvinter på Holmön

De senaste dagarna har antalet TALGOXAR ökat markant vid vår fågelmatning, och häromdagen räknade jag minst 65 stycken. Kanske vi redan upplever det första inflödet söderifrån? Ni vet väl att norrländska TALGOXAR flyttar? Det går att utifrån återfynd och kontroller av TALGOXAR fångade vid Umedeltats Fältstation  räkna ut att de fåglar vi har här under vintern sannolikt häckar rätt långt norrut och kanske i norra Finland. Denna östliga kontaktyta blir ändå tydligare för den lilla släktingen BLÅMES men även för många andra fågelarter. Givetvis syns detta även i kontroller av en lång rad ringmärkta fåglar även vid Stora Fjäderäggs Fågelstation längst upp i nordöstra Holmöarkipelagen.