Vi är

DSC_0310[1]Per Hansson är jägmästare, skoglig doktor, docent i tillämpad skogspatologi, forskare och lärare. Han är expert på nordliga skadesvampar samt skador på tall, gran och contortatall i Sverige. Undervisar i naturvårdsanpassad skogsskötsel och boreal ekologi. Han är en mycket kunnig och erfaren ornitolog/fågelekolog samt har med åren skaffat ett stort artkunnande. Under mer än 40 år har Per varit fåglarnas och skogarnas ambassadör.

Per har 26 års yrkeserfarenhet vid skogsvetenskapliga fakulteten, SLU i Umeå och övre 10 års som konsult inom naturvård, miljörätt och skog. Han är också en rutinerad guide i skog och mark. Sedan juni 2019 är Per även Fil. mag i Mark- och miljörätt.

– naturens röst –